LOADING...

Category Công tắc

Công Tắc Thông Minh Wi-Fi

Công Tắc Thông Minh Wi-Fi

Công tắc
1-GIỚI THIỆU: Công tắc  thông minh Wi-Fi nằm trong hệ sinh thái nhà thông minh Tuya, người dùng có thể bật/tắt đèn từ xa trên điện thoại thông minh của chính m
Công Tắc Thông Minh Zigbee – Tuya

Công Tắc Thông Minh Zigbee – Tuya

Công tắc
1-GIỚI THIỆU: Công tắc  thông minh Zigbee – Tuya nằm trong hệ sinh thái nhà thông minh Tuya/LutaSmart, người dùng có thể bật/tắt đèn từ xa trên điện thoại th